Seminář Válka proti Ukrajině – válka proti životnímu prostředí

Již déle než 3 měsíce je Ukrajina a její obyvatelé vystavena ruské válečné agresi. Dopady válečných aktivit na životy a živobytí ukrajinského národa mají větší váhu, než úvahy o environmentálních dopadech válečných aktivit, ale životní prostředí a příroda Ukrajiny trpí též.

Na komplexní analýzy podložené úplnými a ověřenými informacemi z bojových operací o dopadech současného konfliktu na životní prostředí je ještě brzy, nicméně i z těchto informací lze jednoznačně dovodit, že následky války na Ukrajině pro tamní životní prostředí budou značné. Ruská válečná agrese na východě Evropy navíc představuje environmentální hrozbu i pro území mimo Ukrajinu, a to na několik příštích desetiletí.

Jak konkrétně válka ovlivňuje ukrajinskou přírodu, jaké zátěže přináší tamnímu životnímu prostředí a jaké potenciálně širší a dlouhodobější důsledky může mít mimo ukrajinské území se pokusí zodpovědět seminář Válka na Ukrajině – válka proti životnímu prostředí.

Datum: 29.6.2022

Čas: 15:30

Místo: „Modrá posluchárna“, Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1

Program:

Záznam ze semináře je dostupný na youtube kanále CENIA.