Jitka Faugnerová

Jitka Faugnerová
vedoucí oddělení Geoinformatiky
+420 724 549 970

Nejvyšší ukončené vzdělání:

České vysoké učení technické, Fakulta stavební, Inženýrství životního prostředí, 2005

Praxe:

2003 – 2005, Hydroprojekt a.s. (dnes Sweco a.s.) – projektant v úseku životního prostředí
2005 – 2008, Komerční banka, koordinátor stavebních investic
2008 – dosud, národní koordinátor implementace směrnice INSPIRE, projektový koordinátor (od 04/2024 vedoucí oddělení geoinformatiky)

Hlavní okruhy odborných aktivit relevantních agendám CENIA:

INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v evropském společenství)
geoportál
geoinformatika
otevřená data

Jazykové znalosti:

angličtina, francouzština, španělština