Jan Prášek

Jan Prášek
pověřen výkonem funkce ředitele
+420 723 966 573

Nejvyšší ukončené vzdělání:

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 1985

Praxe:

2005 – 2018, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ředitel úseku technické ochrany životního prostředí
2019 – dosud, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, vedoucí Kanceláře ředitele

Hlavní okruhy odborných aktivit relevantních agendám CENIA:

odpadové hospodářství
integrovaná prevence a omezování znečištění
monitoring životního prostředí

Jazykové znalosti:

angličtina, ruština, polština