Zveřejnili jsme videomedailonek o Městské části Praha 14, která uspěla v MA21

Poslední roky prokázaly, že udržitelnost a udržitelný rozvoj je princip, který pomáhá zkvalitnit život obyvatel měst a obcí nejen ve světě, ale i u nás. Do programu na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů místní Agendy 21 (MA21) se zapojují mnohé obce i města, protože jim tento dobrovolný nástroj pomáhá v konkrétním řešení komplexního přístupu k udržitelnosti.

V listopadu každoročně vrcholí aktivity MA21 v podobě veřejných obhajob měst a obcí. V loňském roce se v nejvyšších kategoriích umístily městská část Praha 14 v kategorii A a městská část Praha 10 v kategorii B.

Městská část Praha 14 se do MA21 zapojila v roce 2009. A od té doby na pomyslném žebříčku naplňování programu stále stoupá. Ať zabrousíte do jakékoliv sféry veřejného života, najdete napojení na systém místní Agendy 21. Městská část Praha 14 obhájila v roce 2021 nejvyšší kategorii A, což znamená, že realizátoři sestavili pro 11 oblastí podrobné audity udržitelného rozvoje, které následně hodnotili experti na danou oblast. MČ Praha 14 uspěla ve všech hodnocených oblastech. Tři oblasti dokonce experti vyzdvihli jako excelentní, a to veřejnou správu, územní rozvoj a sociální oblast.

Městská část Praha 14 se rozvíjí v souladu s principy udržitelného rozvoje. Udělení nejvyšší kategorie A programu MA21 i excelentní hodnocení si proto jednoznačně zaslouží.
Podívejte se na krátký videospot, který jsme připravili za podpory Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci se společností Overhere s.r.o.

Videa o dalších obcích a městech, které uspěly v MA21 v předchozích ročnících, stejně jako o programu samotném, pak najdete zde.

Pozn.: Videospot o úspěšném realizátorovi městské části Praze 10 bude natočeno po povolební stabilizaci politické situace v městské části.