Webináře věnované vybraným službám programu Copernicus

Série webinářů navazuje na odborné semináře CENIA Spatium naturalis per humana vita – Prostředí pro život člověka a rozšiřuje je v oblasti evropského programu pro pozorování Země – Copernicus.

Cílem webinářů je seznámit účastníky se službami a produkty programu Copernicus. V rámci webinářů budou představeny příklady využití dat a produktů programu Copernicus v praxi ve světě i u nás. Webináře se zaměří na služby pro monitorování území (CLMS), atmosféry (CAMS) a změny klimatu (C3S).

Semináře budou probíhat od března roku 2021 online formou. Pro účast bude nezbytná předchozí registrace. Odkaz k registraci na konkrétní seminář bude umístěn viditelně na webových stránkách CENIA v sekci Aktuality a rovněž v sekci Výzkum, vývoj, inovace.  Registrační formulář bude rovněž dostupný na webových stránkách programu Copernicus. Všichni přihlášení obdrží den před konáním konkrétního semináře na svůj uvedený e-mail odkaz pro připojení.

Tyto webináře věnované vybraným službám programu Copernicus probíhají v rámci odborných aktivit financovaných z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace CENIA. Webináře zároveň navazují na hlavní cyklus odborných seminářů „Spatium naturalis per humana vita – Prostředí pro život člověka”, jenž byl založen v roce 2019, a rozšiřují ho v oblasti evropského programu pro pozorování Země – Copernicus.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na tajemnici Národního sekretariátu GEO/Copernicus Mgr. Ninu Liberdu, případně vědeckého tajemníka CENIA Mgr. Víta Cézu.