Certifikované metodiky

Metodika vymezení urbánního území na základě klasifikace dat DPZ

Metodika tématického mapování fenoménů životního prostředí metodami DPZ

Metodika tvorby stavových a změnových map vybraných tříd krajinného pokryvu 

Metodika určení silničních a železničních komunikací ležících v záplavovém území

Metodika tvorby kontextových scénářů pro oblast životního prostředí

Metodický postup mapování indicií kontaminovaných míst metodami DPZ

Metodika k vyhodnocení nákladů a přínosů využití DPZ v resortu MŽP

Přehled stavu a možností využití DPZ v resortu MŽP

Využití pozemní senzorové sítě pro kalibraci družicových dat dálkového průzkumu (studie)