ENHANCE

Emas as a Nest to Help and Nurture the Circular Economy (ENHANCE; 2017-2020)

Náplní projektu je identifikace a výměna osvědčených postupů na úrovni národních a regionálních politik v oblasti dobrovolných nástrojů a sdílení metod, které jsou v rámci nich uplatňovány. Cílem je podpora a zvýšení počtu registrací v programu EMAS a integrace EMAS do klíčových legislativních předpisů a strategických dokumentů regionální i národní politiky na území jednotlivých států EU. Projekt rovněž usiluje o zvýšení povědomí veřejnosti o EMAS mezi podnikateli a reaguje na současné trendy v preferencích spotřebitelů, kteří stále více vyžadují informace o environmentální výkonnosti organizace.

Hlavní ideou projektu je prostřednictvím akčních plánů otestovat správnost a účinnost nástrojů navržených pro zvýšení efektivnosti uplatňování environmentálních systémů managementu na trhu a rozvinout tak sektor zeleného podnikání a zakázek. Návratnost projektu spočívá především v trvalé podpoře a výchově podnikatelského sektoru směrem k environmentálnímu řízení jejich podniků za účelem rozvoje udržitelné výroby a spotřeby. Předpokládaným efektem realizace projektu bude propojení potřeb a požadavků všech zainteresovaných stran, podpora organizací aktuálně registrovaných v programu EMAS, a zvýšení zájmu o nové registrace. Díky zapojení 6 různých institucí z 5 států EU bude tento efekt multiplikován.

Projekt je podpořen v rámci programu Interreg Europe financovaného ze strukturálního fondu ERDF.

Kontakt:
Jana Sajdoková, jana.sajdokova@cenia.cz