Ukončené projekty

Optimalizace systému v oblasti datových sad v resortu ŽP (NERP)

2020-2023, OPZ

Rozvoj metodik pro reporting emisí skl. plynů (MEMORESP)

2019-2023, TAČR Théta

Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje (PUDR)

2019-2023, OPZ

ETC pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody

2019-2022, EEA

Platforma pro statistiku, reporting a analýzy (StaR)

2018-2021, IROP

Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekol. opatřeních (ATEZ)

2020-2021, hl. m. Praha

ETC o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptacích

2019-2021, EEA

ETC pro odpady a materiály v zelené ekonomii

2019-2021, EEA

Národní inventarizace kontaminovaných míst – 2. etapa

2018-2021, OPŽP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP2)

2017-2021, IROP

Copernicus Land Monitoring Services

2017-2021, EEA

EMAS as a Nest to Help and Nurture the Cirkular Economy (ENHANCE)

2017-2020, ERDF

Analýza stávajících DPZ činností v resortu MŽP

2017-2020, TAČR Beta 2 

Nové metody pro hodnocení plnění strat. dok. MŽP (MEHOSTRADO) 

2017-2019, TAČR Beta 2

Improving Cap. for Enhanc. Ter. Attractiveness of the Danube Reg.

2017-2019, ERDF a IPA

Celostátní IS pro sběr a hodnocení informací o znečištění ŽP

2009-2015, ERDF a OPŽP

Strengthening the admin.capacities of the Ministry of Environment of Georgia