Ukončené projekty

EMAS as a Nest to Help and Nurture the Cirkular Economy (ENHANCE)

2017-2020, ERDF

Analýza stávajících DPZ činností v resortu MŽP

2017-2020, TAČR Beta 2 

Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (MEHOSTRADO) 

2017-2019, TAČR Beta 2

Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region

2017-2019, ERDF a IPA

Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

2009-2015, ERDF a OPŽP

Strengthening the administrative capacities of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia