Analýza DPZ

Analýza Stávajících DPZ činností v resortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ

         

Cílem projektu je vytvoření přehledu o prostorových datech a informacích resortu životního prostředí, která by mohla být zajišťována pomocí dálkového průzkumu Země. Základem prací je datový audit celého rezortu životního prostředí, v jehož rámci je prováděn souhrn v současnosti vytvářených datových sad. Na základě těchto informací bude provedena identifikace činností vhodných pro nahrazení/doplnění daty dálkového průzkumu Země a limitů jejich využití. Hlavní výstupem tohoto projektu bude především přehled stavu a možností využití dálkového průzkumu Země v rezortu životního prostředí a dále také cost-benefit analýza nákladů a přínosů jeho využití.

Kontakt:
Jana Bašistová, jana.basistova@cenia.cz