Výstupy semináře projektu SEEPIA Vybrané aspekty Zelené dohody pro Evropu


Agenda semináře

Představení SEEPIA  a jejich cílů a Zelené dohody pro Evropu

Nařízení o sdílení úsilí

Plnění požadavků nařízení ESR a směrnice RED II v oblasti dopravy

Nařízení o sdílení úsilí – Sektor odpadového hospodářství

Využití v praxi – podklady pro vysokoškolské stáže