ETC pro oběhové hospodářství a využití zdrojů

Evropské tematické středisko pro oběhové hospodářství a využití zdrojů /ETC Circular economy and resource use (2022-2026)

Evropské tematické středisko pro oběhové hospodářství a využití zdrojů je jedním z tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Posláním střediska je poskytovat tematicky zaměřené expertní služby a plnit specifické úkoly identifikované ve Víceletém pracovním programu EEA a specifikované v ročních pracovních programech EEA. Středisko podporuje činnost EEA v následujících oblastech: oběhového hospodářství, spotřebitelského chování, managementu odpadů, prevence vzniku odpadů, využívání zdrojů a materiálů, sektorové integrace a zelená ekonomie, udržitelná spotřeba a výroba.
Tematické středisko je tvořeno konsorciem 13 evropských institucí vedených belgickou společností VITO.

Více o projektu zde.

Kontakt:
Jiří Valta, jiri.valta@cenia.cz