Program

Středa 12.6.2019

 

9:00 – 14:00 Registrace

 

10:00 – 12:00 Životní prostředí – prostředí pro život

Zahájení konference

Miroslav Havránek, ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí

Richard Müller, ředitel Slovenské agentúry životného porstredia

Ivan Suchara, ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Jan Hušek, ředitel společnosti INEKON SYSTEMS s.r.o., partner konference

Životní prostředí na půdě Poslanecké sněmovny. Dana Balcarová, předsedkyně výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (prezentace zde)

Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha na Slovensku a informačná kampaň H2ODNOTA JE VODA. Richard Müller, Slovenská agentúra životného prostredia (prezentace zde)

Životní prostředí, co nás čeká, co nás nemine. Miroslav Havránek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí (prezetnace zde)

Životní prostředí, psychologie a komunikace. Jan Krajhanzl, Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (prezentace zde)

 

12:00 – 13:00 oběd

 

13:00 – 14:30 Žijeme proto, abychom jedli, nebo jíme proto, abychom žili?

Neštěstí nechodí nikdy samo – ke kvalitě života v ČR. Martin Buchtík, STEM – Ústav empirických výzkumů (prezetnace zde)

Program Skutečně zdravá škola – vítěz Cen SDGs 2018. Karolina Kallmünzerová, Skutečně zdravá škola (prezentace zde)

Poznatky v oblasti zkracování odbytového řetězce v zemědělství – příklady dobré praxe projektu SKIN. Šárka Horáková, Wirelessinfo (prezentace zde)

Doprovodný program: Den s INSPIRE, 1. část

 

14:30 – 15:00 přestávka na kávu

 

15:00 – 16:30 „Udržitelný“ a „rozvoj“ nejsou v rozporu

Bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo. Barbora Bondorová, Ministerstvo životného prostredia SR (prezentace zde)

Strategické řízení a plánování na městské části Praha 14 směrem k udržitelnému rozvoji. Irena Kolmanová, městská část Praha 14 (prezentace zde)

Aplikace pro sdílení informací a příkladů dobré praxe pro zpracování bioodpadu – projekt ENABLING. Petr Horák, Šárka Horáková, Šimon Leitgeb, Wirelessinfo (prezentace zde)

LCP BREF – proces revize a hlavní problémy při implementaci závěrů o BAT. Pavel Frolka, Technická pracovní skupina velké spalovací zdroje pod Ministerstvem průmyslu a obchodu (prezentace zde)

Bezdrátové řízení soustav veřejného osvětlení. Jaromír Kobza, Univerzita Palackého v Olomouci (prezentace zde)

Doprovodný program: Tableau Day

 

16:30 – 17:00 přestávka na kávu

 

17:00 – 18:00 „Odpovědný“ = „úspěšný“

Je udržitelnost atraktivní? Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí ČR (prezentace zde)

Dobrovolně k environmentální a společenské odpovědnosti. Miroslav Novák, Ministerstvo životního prostředí ČR (prezentace zde)

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Daniel Hájek, Ministerstvo životního prostředí ČR (prezentace zde)

Doprovodný program: Den s INSPIRE, 2. část

 

18:00 – 18:30 Slavnostní předávání certifikátů EŠV

 

18:30 – 19:00 Slosování dotazníků, Závěr prvního dne konference

Dotazník je součástí konferenčních materiálů. Vyplněné dotazníky bude možné odevzdat během celého dne v šatně. Věcné ceny obdrží pouze účastníci přítomni v sále v době slosování.

 

19:00 – 23:00 Společenský večer

V rámci společenského večera se uskuteční slavnostní křest publikace Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky, kterou zpracoval autorský kolektiv CENIA, české informační agentury životního prostředí.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Čtvrtek 13.6. 2019

 

8:00 – 9:30 Komentovaná prohlídka Průhonického parku

 

8:30 – 9:30 Registrace

 

10:00 – 12:00 Globální výzvy vyžadují lokální odpovědnost

Globální zpráva o životním prostředí OSN: zdravá planeta jako předpoklad pro zdraví lidí – představení hlavních závěrů a doporučení GEO-6. Petr Winkler, Ministerstvo životního prostředí ČR (prezentace zde)

Globálne megatrendy a tvorba scenárov v životnom prostredí na Slovensku. Radoslav Považan, Slovenská agentúra životného prostredia (prezentace zde)

Vyhodnocení státní politiky životního prostředí. Anna Pasková, Ministerstvo životního prostředí ČR (prezentace zde)

Environmentálna regionalizácia a jej využitie pre strategické plánovanie v oblasti životného prostredia. Tomáš Mičík, Slovenská agentúra životného prostredia (prezentace zde)

Rámcová směrnice o vodách – zprávy podávané Evropské komisi jako komplexní zdroj informací o životním prostředí a našem přístupu k němu. Silvie Semerádová, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. (prezentace zde)

Doprovodný program: Setkání realizátorů programu místní Agenda 21 v ČR

 

12:00 – 12:30 přestávka na kávu

 

12:30 – 14:30 CENIA a SAŽP pro život

Mitigačný potenciál starostlivosti o krajinu voči nepriaznivým dôsledkom klimatickej zmeny. Tomáš Orfánus, Slovenská agentúra životného prostredia (prezentace zde)

CENIA pro životní prostředí – analýza prostorových dat, vizualizace dat a hodnocení životního prostředí na jejich základě I. Zbyněk Stein, Alžběta Kodetová, Tereza Kochová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí (prezentace zde)

Informačná a propagačná podpora prechodu SR na obehové hospodárstvo. Tatiana Guštafíková, Slovenská agentúra životného prostredia (prezentace zde)

Vybrané adaptačné opatrenia na zmierňovanie dôsledkov klimatickej zmeny a príklady realizácie na Slovensku. Patrik Pachinger, Timotej Brenkus, Slovenská agentúra životného prostredia (prezentace zde)

 

14:30 – 15:00 Prospěla konference našemu prostředí pro život?

Offsety a kompenzace CO2. Možnost pro firmy i jednotlivce. Josef Novák, CI2, o.p.s. (prezentace zde)

 

15:00 – 15:15 Slosování dotazníků, závěr konference

Dotazník je součástí konferenčních materiálů. Vyplněné dotazníky bude možné odevzdat během celého dne v šatně. Věcné ceny obdrží pouze účastníci přítomni v sále v době slosování.

 

15:15 – 18:00 Narozeninová oslava, závěrečný raut

 

Změna programu vyhrazena.