Program konference Životní prostředí – prostředí každého z nás 2023

8:00 – 9:00 registrace účastníků

 

9:00 – 9:10 zahájení konference

 

9:10 – 11:10 přednášková sekce I

Udržitelnost a ochrana životního prostředí. Národní a evropská úroveň. Anna Pasková,  Ministerstvo životního prostředí (prezentace zde)

Co nám říkají kompozitní indikátory životního prostředí? Miroslav Havránek, Česká informační agentura životního prostředí (prezentace zde)

České veřejné mínění, komunikační strategie a Green Deal. Jan Krajhanzl, Institut 2050 (prezentace zde)

Efektivní komunikace ochrany životního prostředí. David Palivec, Remmark, a.s., Filip Brodan, Engage Hills, s.r.o. (prezentace zde)

Komunikace komplexních témat – proč je to tak těžké? Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí (prezentace zde)

 

11:10 – 11:40 přestávka

 

11:40 – 13:10 panelová diskuze: Jak se daří (či nedaří) vysvětlovat složitá komplexní témata dnešní společnosti? 

Hana Korvasová, Lipka

Jan Krajhanzl, Institut 2050

Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí

David Palivec, Remmark , a.s

Miroslav Havránek, Česká informační agentura životního prostředí

 

13:10 – 14:15 oběd

 

14:15 – 15:55 přednášková sekce II: CSR – odpovědnost vůči společnosti nebo odpovědnost vůči sobě?

Kam se posouvá odpovědné veřejné zadávání? Regina Hulmanová, Ministerstvo práce a sociálních věcí (prezentace zde)

Environmentálně zodpovědné a udržitelné zdravotnictví? Julie Mokrá, Technická univerzita v Liberci (prezentace zde)

Co skrývají směsné komunální odpady. Eva Ryšavá, Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (prezentace zde)

Cirkulární ekonomika – Mobiliář z recyklovaného plastu. Eva Tylová, Hl. m. Prahy a MČ Praha 12 (prezentace zde)

Ekologicky šetrné výrobky jako součást každodenního života. Mario Babuněk, EURONA s.r.o. (prezentace zde)

 

15:55 – 16:15 přestávka

 

16:15 – 17:45 přednášková sekce III: Je krajina pro nás, nebo je naše?

Léčiva léčí a pak skončí v řece – jak to vypadá? Josef K. Fuksa, Lenka Smetanová Matoušová, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (prezentace zde)

Prevenční program pro odolnější krajinu. Pavlína Al-Madhagi, Kooperativa pojišťovna (prezentace zde)

Vsakovací mapy. Jan Král, Jan Král, Stanislav Frank, JK envi s.r.o. (prezentace zde)

Lokální alternativy vůči korporátnímu potravinovému režimu jako významný faktor udržitelné, spravedlivé, demokratické a ke krizím odolné výroby a spotřeby potravin. Michaela Pixová, Institute for Development Research, Christina Plank, BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences (prezentace zde)

 

17:45 závěr konference

 

Změna programu vyhrazena.

 

Občerstvení během konference zajišťuje Kavárna Bílá vrána, sociálně prospěšný podnik, který zaměstnává lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Upozorňujeme, že na konferenci budou pořizovány fotografie, které budou uveřejněny na webových stránkách a facebookovém profilu CENIA a v dalších médiích!!! Každý účastník svou účastí stvrzuje souhlas s pořízením fotografií a jejich následným užitím organizací CENIA.