Informace pro účastníky

Forma konference:

Konference proběhne prezenční formou.

Místo konání:

Národní technická knihovna – Ballingův sál

Technická 2710/6
160 80 Praha 6 – Dejvice
Česká republika

Doprava:

Metrem A na stanici Dejvická – výstup směr Šolínova, Vysoké školy. Dále do NTK cca 4 minuty chůze.

Tramvajové zastávky: Lotyšská a Dejvická.

Autobusová zastávka: Dejvická.

Řidiči mohou využít podzemního parkoviště.

K dispozici je také stání kol před knihovnou.

Catering:

Občerstvení během konference zajišťuje Kavárna Bílá vrána, sociálně prospěšný podnik, který zaměstnává lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Registrace:

K účasti na konferenci je nutná předchozí registrace. Registrační formulář je k dispozici zde. Pokud si z jakéhokoliv důvodu účast na konferenci rozmyslíte, informujte nás na konference@cenia.cz. Nabídneme vaše místo jiným zájemcům.

Vložné: 500,- Kč (pokyny k platbě obdrží každý účastník po registraci)

Ubytování:

Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na konference@cenia.cz

 

Upozorňujeme, že na konferenci budou pořizovány fotografie, které budou uveřejněny na webových stránkách a facebookovém profilu CENIA a v dalších médiích!!! Každý účastník svou účastí stvrzuje souhlas s pořízením fotografií a jejich následným užitím organizací CENIA.