Informace pro přednášející

Konference bude koncipována jak formou vybraných příspěvků jednotlivých účastníků, tak formou panelových diskuzí. Oficiálním jazykem konference je čeština.

Prezentace:

  • délka příspěvku – 20 minut prezentace + 10 minut diskuze
  • formát – prezentace ppt, preci a další formáty dle předchozí dohody

Pokud máte zájem o vystoupení na konferenci, zašlete nám název a krátký popis Vašeho příspěvku (abstrakt) prostřednictvím této šablony na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 17.3.2023. O přijetí Vašeho příspěvku Vás budeme informovat do 31.3.2023.

Přednášející neplatí vložné, které pro běžné účastníky činní 500,- Kč.

!!!Upozorňujeme, že na konferenci budou pořizovány fotografie, které budou uveřejněny na webových stránkách a facebookovém profilu CENIA a v dalších médiích!!! Každý účastník svou účastí stvrzuje souhlas s pořízením fotografií a jejich následným užitím organizací CENIA.