Představujeme držitele certifikátu Ekologicky šetrná služba Ekocentrum Dotek

Startujeme seriál, v jehož rámci  postupně představíme stávající držitele EKOZNAČEK. Začínáme (zatím) jediným českým ekocentrem, které potvrdilo šetrnost nabízených ubytovacích služeb oficiální certifikací. Vyzpovídali jsme Martinu James, vedoucí provozu Ekocentrum Dotek, které patří k dlouholetým držitelům obou našich certifikací – Ekoznačky EU i Ekologicky šetrné služby.

Představte krátce svou společnost a certifikované produkty.
V našem ekocentru usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu. Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“: prožitku, praktické činnosti, participaci, přímém kontaktu se světem kolem nás, propojení různých oborů. Jde nám o jedinou, ale zásadní věc – jde nám o svět. V naší práci hraje klíčovou roli udržitelnost, příroda, vztahy, porozumění a odpovědnost. Co si pod tím můžete představit? Tak například základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí. Mimo naši hlavní činnost též poskytujeme ubytování a stravování pro veřejnost, které lze rezervovat přes portál Booking.com, též nabízíme rozvoz obědů v blízkém okolí Horního Maršova. Právě ubytovací služby jsou certifikovány ekoznačkou udělovanou CENIA.

Jak jste se o možnosti získat ekoznačku dozvěděli?
To už je tak dávno, že si to nepamatují ani největší pamětníci u nás v ekocentru. Když jsem nastupovala, tak jsme již držiteli byli.

Co vás motivovalo ekoznačku pro své produkty získat?
Získání ekoznačky bylo pro nás prestižní záležitostí, jako centrum ekologického vzdělávání bylo pro nás nezbytné si takového označení zajistit. Chtěli jsme provozovat naše prostory dle pevných kritérií, které ekoznačka požaduje.

Jaký to mělo přínos pro vaše podnikání?
Kritéria pro udělení ekoznačky jsou v souladu s hodnotami a posláním naší organizace, při získávání ekoznačky jsme měli možnost naše poslání a hodnoty propojit v praktické činnosti v rámci správy budov a šetrné turistiky. Jejím získáním jsme měli možnost zlepšit kvalitu našich služeb. Propojili jsme se s ostatními držiteli ekoznačky, jsme součástí oficiálního katalogu výrobků a služeb a můžeme se účastnit vzdělávacích akcí CENIA. V neposlední řadě nám ekoznačka automaticky umožnuje zařazení mezi tzv. udržitelná ubytování na Booking.com.

Používáte ekoznačku v rámci firemního marketingu? Jak?
Ano, ekoznačku používáme v rámci marketingu. Ubytovací služby s ekoznačkou jsou vyhledávány především zahraničními turisty. Bohužel, v českých médiích značně chybí osvěta a propagace služeb a produktů s ekoznačkou. Logo ekoznačky používáme například na našich webových stránkách a při prezentacích našich služeb.

O ekoznačení se dozvíte více na www.ekoznacka.cz.