StaR

Platforma pro statistiku, reporting a analýzy (StaR, 2018 – 2021)

CENIA se podílí na projektu v rámci Smlouvy o provedení a poskytnutí služeb v oblasti analytické a vývojové spolupráce mezi CENIA a Ministerstvem životního prostředí.

Obsahem projektu StaR je implementace navazujících aplikací a řešení, které v souhrnu vytvoří informační systém StaR= informační systém pro Statistiku a Reporting v rezortu MŽP.
Skládá se z platformy sloužící k ukládání a transformaci dat, vytvoření katalogu dat a portálové prezentační vrstvy.
Součástí Smlouvy je analytická a vývojová spolupráce při implementaci nástroje business inteligence a portálové prezentační vrstvy publikující jednotlivé výstupy.

Identifikace projektu

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006498

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Finanční rámec projektu: 7 808 000,- Kč (služby CENIA)

Hlavním cílem projektu je nahrazení současného aplikačního řešení statistiky a reportování zásadně modifikovaným a novým Informačním systémem statistiky a reportingu.

Více informací zde.

Kontakt:
Miroslav Kukuc, miroslav.kukuc@cenia.cz