NERP

Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí (NERP; 2020-2023)

 

 

Kvalitní, komplexní a dostupné informace v environmentální oblasti představují základní předpoklad pro ochranu a zkvalitňování životního prostředí. Sběrem dat je v resortu životního prostředí pověřena řada institucí, které rovněž plní povinnost příslušná data a informace zveřejňovat a reportovat dalším, ať už národním nebo mezinárodním organizacím. Z důvodu využitelnosti je nutné napříč institucemi zajistit jednotný standard dat, ošetřit vlastnictví dat a optimalizovat metodiku jejich sběru. Tuto problematiku a její řešení komplexně zaštiťuje nový systém reportingu v resortu životního prostředí.

Projekt NERP má zabezpečit rozvoj stávajících a zavedení nových informačních procesů, postupů a činností spojených s implementací nového systému reportingu v resortu životního prostředí. Klade si za cíl zajistit metodickou a konzultační podporu pro vlastníky dat o životním prostředí a zkvalitnit národní i mezinárodní systém pro podporu reportingu a hodnocení životního prostředí s využitím národních i mezinárodních standardů.

Identifikace projektu:

 • Název projektu: Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí (NERP)
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059
 • Termín projektu: 1. 6. 2020 – 31.5. 2023
 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Finanční rámec projektu: Celkem 25 604 880 Kč

Klíčové aktivity projektu:

 • KA01: Tvorba strategie a metodiky nastavení procesů pro zajištění systému NERP včetně zasmluvnění spolupráce s vlastníky (producenty) dat
 • KA02: Pilotní ověření zpracovávání dat, klasifikace, kategorizace a ukládání v SW nástroji pro stanovený počet vlastníků (producentů) a datových sad
 • KA03: Vytvoření nástrojů řízení a jejich pilotní ověření za účelem zjištění připravenosti na rutinní používání
 • KA04: Pořádání propagačních a vzdělávacích konferencí o NERP včetně publikační a přednáškové činnosti – klíčová aktivita bude řešena prostřednictvím týmu NERP
 • KA05: Pořádání školení strategie a metodiky NERP pro vlastníky dat včetně metodické podpory – klíčová aktivita bude řešena prostřednictvím týmu NERP
 • KA06: Definování a řízení kvality dat

Webové stránky projektu: https://nerp.cenia.cz/

Kontakt:
Miroslav Kukuc, miroslav.kukuc@cenia.cz