ISPOP2

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP2, 2019 – 2021)

CENIA se podílí na projektu v rámci Smlouvy o provedení a poskytnutí služeb v oblasti analytické a vývojové spolupráce uzavřené mezi CENIA a Ministerstvem životního prostředí.

Obsahem projektu „Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“ je vybudování a zprovoznění nového řešení, které nahradí stávající Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který je v provozu od roku 2010.

CENIA poskytuje primárně konzultace k vývoji systémů ISPOP2 a CRŽP (Centrální registr životního prostředí), které ve finále nahradí stávající ISPOP.

Součástí Smlouvy jsou odborné služby v oblasti informatiky, zpracování dat, poradenství při vývoji, testování, konzultace při procesním a uživatelském nastavení a při implementaci informačního systému.

Identifikace projektu

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006657
  • Název projektu: „Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“
  • Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
  • Finanční rámec projektu: 8 947 200,- Kč (služby CENIA)

Více informací zde.

Kontakt:
Juraj Valent, juraj.valent@cenia.cz