ETC pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ETC on Inland, Coastal and Marine waters (2019-2022)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z šesti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Každoroční aktivitou je sběr a zpracování a kontrola kvality dat z reportingu členských zemí EEA včetně správy databází a aktualizace indikátorů životního prostředí EEA.

Součástí úkolů ETC/ICM je rozšiřování sítě Eionet a spolupráce i se zeměmi, které dosud nejsou členy EEA. Požadovanou expertizu zaručuje složení ETC/ICM, které je konsorciem 17 vědeckých evropských institucí včetně CENIA. Konsorcium je vedeno společností Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, která zajišťuje koordinaci aktivit všech partnerů konsorcia. Činnost ETC/ICM je financována Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

Kontakt:
Jiří Kvapil, jiri.kvapil@cenia.cz