ISSI

Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI, 2020 – 2021)

Projekt řeší potřebu implementace směrnice INSPIRE pro data veřejných služeb a služeb veřejné správy prostřednictvím jednotného informačního systému pod koordinací Ministerstva vnitra. Tento informační systém bude obsahovat:

 • společné prvky sítí veřejných služeb (elektrická síť, síť ropovodů, plynárenská síť a síť na rozvod chemických látek, kanalizační síť, tepelná síť, vodovodní síť),
 • zařízení environmentálního managementu,
 • správní a sociální státní služby,
 • zařízení civilní ochrany,
 • školy,
 • nemocnice.

Data k výše uvedeným tématům jsou poskytována orgány veřejné správy nebo soukromými institucemi v rozsahu datových specifikací INSPIRE. Informační systém bude data harmonizovat a zpřístupňovat je službami na Národní geoportál INSPIRE a následně na geoportál INSPIRE evropský.

CENIA se na projektu podílí na základě „Smlouvy o horizontální spolupráci při zajišťování implementace infrastruktury INSPIRE“ uzavřené mezi CENIA a Ministerstvem vnitra. CENIA byla zařazena do realizačního týmu s ohledem na své dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti technických požadavků INSPIRE. CENIA v rámci projektu zajišťuje technický dozor pro Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE.

Odpovědností CENIA v projektu jsou odborné konzultace k:

 • Seznamu požadavků INSPIRE relevantních pro ISSI
 • Funkčním celkům systému a procesům
 • Katalogu požadavků
 • Testování jednotlivých dodaných částí ISSI a funkčního prototypu
 • Uživatelskému rozhraní
 • Uvádění do provozu s ostrými daty poskytovatelů (připomínky k fungování)

Identifikace projektu:

 • Spolufinancování z EU: Integrovaný regionální operační program (IROP)
 • Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006311
 • Doba realizace: 1.7.2020 – 31.12.2021
 • Finanční rámec projektu: 5.076.400,- (služby CENIA)

Více informací o projektu zde.

Kontakt:
Jitka Faugnerová, jitka.faugnerova@cenia.cz