Aktuality CLP

Změny v kategorizaci výrobků pro oznámení toxikologickým střediskům

Evropský systém kategorizace výrobků (EuPCS) byl aktualizován pro náplně do elektronických cigaret (e-liquidy), lékařské přístroje, slitiny a pyrotechnické výrobky.

EuPCS je nyní k dispozice ve 23 úředních jazycích EU spolu s aktualizovaným podpůrným materiálem. EuPCS bude zahrnut do formuláře oznámení toxikologickým střediskům a bude k dispozici v nástrojích pro přípravu dokumentací v rámci příští aktualizace IUCLID v říjnu 2020.

Více

Datum vydání: 22. 7. 2020


Stručné přehledy o toxikologických střediscích jsou nyní k dispozice ve 23 úředních jazycích EU

Překlady stručných přehledů o toxikologických střediscích byly zveřejněny:

  • Identifikátor UFI – co znamená pro štítky na vašich výrobcích
  • Požadavky na informace předkládané v oznámeních toxikologickým střediskům
  • Jak připravit a předložit informace toxikologickým střediskům

Stručné přehledy

Datum vydání: 24. 6. 2020


Odložení povinnosti oznámení toxikologickým střediskům je nyní oficiální

Poslední návrh na změnu přílohy č. VII nařízení CLP, který obsahuje odložení prvního termínu pro oznámení toxikologickým střediskům, byl zveřejněn v Úředním věstníku EU dne 10. ledna 2020 a vstoupí v platnost dne 30. ledna 2020. Návrh na změnu také zavádí několik změn ve způsobu poskytování požadovaných informací.

Zpráva
Úřední věstník EU

Datum vydání: 22. 1. 2020


Překlad pokynů ECHA k příloze VIII nařízení CLP je k dispozici

Pokyny k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení CLP jsou nyní k dispozici ve 23 úředních jazycích EU.

Zpráva
Pokyny – příloha VIII nařízení CLP

Datum vydání: 11. 12. 2019


Leták o CLP je nyní k dispozici ve 23 úředních jazycích EU

Leták o klasifikaci a označování chemických látek v EU byl přeložen a je nyní k dispozici ve 23 úředních jazycích EU.

Leták CLP

Datum vydání: 20. 2. 2019