Dana Drábová

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, promovala v roce 1985, v roce 2002 získala doktorát.

 Deset let pracovala v Centru hygieny záření SZÚ. V letech 1996 až 1999 byla ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Od roku 1998 je městskou zastupitelkou v Pyšelích, od roku 2010 neuvolněnou místostarostkou.