Hans Bruyninckx

Dr. Hans Bruyninckx je od 1. června 2013 výkonným ředitelem Evropské agentury pro životní prostředí.

V roce 1996 získal doktorát z mezinárodní politiky životního prostředí na Colorado State University. Mezi lety 2007 a 2010 byl vedoucím katedry Political Science na Katolické Univerzitě v Lovani, v letech 2010 až 2013 vedl výzkumný ústav HIVA – Research Institute for Work and Society.

Během posledních 20 let se zabýval výzkumem v oblasti polity životního prostředí, změny klimatu a udržitelného rozvoje. Věnoval se výuce globální politiky a globálního řízení v oblasti životního prostředí ve vztahu k Evropské unii, a také publikuje o politikách EU v oblasti životního prostředí a jejich rolích jako aktéra v globální správě životního prostředí. Během své kariéry Dr. Bruyninckx spolupracoval a věnoval se konzultacím pro vládní agentury, podniky a také pro neziskové a jiné organizace.