Anna Pasková

Anna Pasková působí od roku 2018 jako ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí ČR.

Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a Environmentální bezpečnosti na Univerzitě OSN. V minulosti získala zkušenosti při americké Nadaci pro environmentální bezpečnost a udržitelnost, na Ministerstvu zahraničních věcí či Technologické agentuře ČR. Na Ministerstvu životního prostředí působí již deset let a je zodpovědná za koordinaci implementace významných národních koncepcí, jako Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030, Státní politika životního prostředí ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Dále do její gesce spadají hodnotící publikace o stavu životního prostředí a udržitelném rozvoji, témata čisté mobility nebo světelného znečištění.