Konference Data a životní prostředí 1

Záznam z konference je dostupný zde!

 

Česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s řadou resortních i meziresortních organizací (např. ČHMÚ, AOPK, ČSÚ a další) zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby, spravuje a provozuje řadu informačních systémů a vydává pravidelné publikace i monografie, které reagují na aktuální trendy ve vývoji životního prostředí.

Vzhledem k množství zapojených organizací je nutné napříč institucemi zajistit jednotný standard dat, ošetřit jejich vlastnictví a optimalizovat metodiku jejich sběru. Tuto problematiku řeší projekt Národní environmentální reportingová platforma (NERP, více o projektu zde ). NERP má za cíl optimalizaci systému příjmu, validace, zpracování a reportingu dat z oblasti životního prostředí. Mimo jiné cílí na vznik platformy poskytovatelů a zpracovatelů dat, která zabezpečí spolupráci a sdílení dat mezi spolupracujícími organizacemi – zaměří se na zabezpečení, práva použití, kvalitu a formáty dat, způsob přenosu datových sad, publikaci informací o životním prostředí a v neposlední řadě umožní efektivnější identifikaci datových zdrojů pro nové informační povinnosti.

Pro vysvětlení širšího kontextu a záměru projektu pořádáme konferenci Data a životní prostředí. Konference se uskuteční 11.11.2021 od 9 do 14 hodin v Akademii veřejného investování v Praze, v Pařížské ulici 4.

Konference seznámí účastníky se specifiky dat o životním prostředí, s dobrou praxí v oblasti práce s daty, s behaviorálními aspekty, s šířením informací a dezinformací, s trendy a nástroji pro zpracování dat, s datovou žurnalistikou apod.

Program konference naleznetezde.

Sborník abstraktů naleznete zde.

Účast na konferenci je po předchozí registraci zdarma. Vzhledem k naplněné kapacitě sálu je možná již jen online registrace Registrační formulář najdete zde. Máte-li zájem o osobní účast na konferenci, zašlete nám svou žádost na email nerpkonference@cenia.cz. Zařadíme vás do pořadníku a v případě, že se uvolní místo v sále, vás budeme informovat.

V případě potřeby kontaktujte organizátory na nerpkonference@cenia.cz.