Semináře v roce 2019

GeoEngineering – spása, nebo ohrožení?

Miroslav Havránek, 20.8.2019

Anotace zde

Prezentace zde

indikátory zranitelnosti ve vztahu ke změně klimatu – teorie a praxe

Tereza Kochová, 17.9.2019

Anotace zde

Prezentace zde

Energetické toky v krajině metodami dálkového průzkumu

Pavel Doubrava, 15.10.2019

Anotace zde

Prezentace zde

Vývoj krajinného pokryvu v České republice

Zbyněk Stein, 19.11.2019

Anotace zde

Prezentace zde