Statistická ročenka životního prostředí ČR 2021

Statistická ročenka životního prostředí České republiky vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR.
Datum vydání: 2022
Datum poslední aktualizace: 31. 12. 2022

Formát PDF

Soubory XLS.ZIP