Statistická ročenka životního prostředí ČR

Statistická ročenka životního prostředí České republiky vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí.
Statistická ročenka životního prostředí České republiky podává ucelený přehled dat o stavu životního prostředí v ČR a prezentuje konkrétní oficiální resortní a mimoresortní data o stavu složek životního prostředí a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku ochrany životního prostředí.

Poznámka: Počínaje vydáním Statistické ročenky životního prostředí za rok 2014 dochází k úpravě jejího datování za účelem sladění s datováním souběžně vydávaných Zpráv o životním prostředí ČR. Z tohoto důvodu je v názvu této publikace, stejně jako v předchozím roce, uveden rok 2014 tak, jako je tomu v případě názvu vydávané Zprávy o životním prostředí ČR 2014.