Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2017

Publikaci vydalo: Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání: 2018
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2018