Zprávy o životním prostředí v krajích ČR

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky v gesci MŽP jsou počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014 každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Koncept zpráv o životním prostředí v krajích České republiky vychází a navazuje na Zprávu o životním prostředí České republiky a pomocí indikátorů hodnotí jednotlivé složky a zátěže životního prostředí, které mají úzkou vazbu na regionální přírodní specifika ovlivňující hospodářský potenciál kraje i procesy územního rozvoje.

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni.

Dotazy směřujte na hodnocenizp@cenia.cz.

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2014 2015 2016 2017