Zprávy o životním prostředí v krajích ČR

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky v gesci MŽP jsou počínaje rokem 2014 každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Koncept zpráv o životním prostředí v krajích České republiky vychází a navazuje na Zprávu o životním prostředí České republiky a pomocí indikátorů hodnotí jednotlivé složky a zátěže životního prostředí, které mají úzkou vazbu na regionální přírodní specifika ovlivňující hospodářský potenciál kraje i procesy územního rozvoje.
Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni.

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde

Zprávy k dispozici zde