Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2016

Publikaci vydalo: Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání: 2017
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2018