Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2015

Publikaci vydalo: Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání: 2016
Datum poslední aktualizace: 16. 2. 2017