Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2009

Publikaci vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR a CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání: 2009

Moravskoslezský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Porovnání krajů