Zprávy o životním prostředí v krajích 2006

Publikaci vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR a CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání: 2006