ETC pro transformaci k udržitelnosti

Evropské tematické středisko pro transformaci k udržitelnosti / European Topic Centre on Sustainability Transitions (ETC ST) (2022–2026)

Evropské tematické středisko pro transformaci k udržitelnosti (ETC ST) je jedním z tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí.
Cílem ETC ST je poskytovat informace, které přispívají k pochopení výzev a příležitostí transformace směrem k udržitelnosti. Svou činností se ETC ST podílí na řešení:

  • Monitorování a hodnocení změn udržitelnosti v Evropě prostřednictvím systémových přístupů;
  • Analýza faktorů, které transformaci k udržitelnosti umožňují: ekonomika, finance, inovace, politiky a správa a řízení;
  • Rozvíjení společně vytvořených znalostí, a to včetně foresightových aktivit.

Tematické středisko je konsorciem 12 evropských organizací pod vedením Finského environmentálního institutu.

Více o projektu zde.

Kontakt:
Tereza Kochová, tereza.kochova@cenia.cz