Týden pro klima

Týden pro klima je iniciativou, kterou zaštiťují platformy organizací Klimatická koalice a Zelený kruh. Jejím cílem je upozornit na probíhající změnu klimatu a její důsledky pro životní prostředí. V roce 2020 se konal v týdnu od 14. do 20. června. CENIA, česká informační agentura životního prostředí se k akci připojila formou cyklu krátkých přednášek zaměřených na fenomén změny klimatu z pohledu výkladového rámce DPSIR (Driving forces – Pressure – State – Impact – Response), kdy každý pracovní den v týdnu od 14.6. do 18.6. byl představen jeden segment tohoto rámce:

1. Pondělí 14.6.2021

D – Driving forces (Hnací síly)
Jaká je fyzikální podstata změny klimatu? Co jsou hnací síly změny klimatu? Kolik populace unese naše planeta? Jaké další megatrendy jsou na změnu klimatu navázané?

Přednášku si můžete přehrát zde  https://youtu.be/nNT4rcckfLQ

2. Úterý 15.6.2021

P – Pressure (Tlak)
Co jsou skleníkové plyny? Jak fungují v atmosféře? Jaké emisní sektory jsou významné pro ČR. Jak tyto emise počítáme? Co je to metodika IPCC a národní program inventarizace skleníkových plynů?

Přednášku si můžete přehrát zde https://youtu.be/ttOyr_eeH7I

3. Středa 16.6.2021

S – State (Stav)
Jaký je stav klimatu na počátku 21. století? A v ČR? A jaký bude stav klimatu v budoucnosti? Co jsou to SSP scénáře a jaké jsou jejich implikace pro ČR?

Přednášku si můžete přehrát zde https://youtu.be/u9gDs-37pJg

4. Čtvrtek 17.6.2021

I – Impact (Dopady)
Co jsou hlavní projevy změny klimatu? Jak tyto projevy generují dopady v současnosti a jaké jsou očekávané dopady v budoucnosti? Jak jsme vůči těmto projevům zranitelní a jaká je adaptační kapacita ČR?

Přednášku si můžete přehrát zde https://youtu.be/OPeaWneJxi0

5. Pátek 18.6.2021

R – Response (Odpověď)
Jaký rozměr má změna klimatu v kontextu národních, evropských a světových vztahů? Co je to UNFCCC a Pařížská úmluva? Jsou tyto nástroje dostatečné? Má ČR plán? A jak je naplňován?

Přednášku si můžete přehrát zde https://youtu.be/pWQevaQa_IE

Tématem provedl Miroslav Havránek, ředitel CENIA. Přednášky jsou určeny pro odbornou veřejnost, studenty i laickou veřejnost a celý cyklus je dostupný zde