Informace pro přednášející

Konference bude koncipována jak formou vybraných příspěvků jednotlivých účastníků, tak formou diskuze. Součástí konference bude i posterová sekce. Oficiálním jazykem konference je čeština, ale přednášet lze i v angličtině. 

Prezentace: 

  • délka příspěvku – 20 minut (včetně diskuze) 
  • formát – prezentace ppt a pptx 

Pokud máte zájem o vystoupení na konferenci, zašlete nám název a krátký popis Vašeho příspěvku prostřednictvím příslušné šablony, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Zaslané abstrakty účastníků konference budou využity k přípravě sborníku abstraktů.

Vyplněnou šablonu zašlete na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 10. 9. 2023. O přijetí Vašeho příspěvku Vás budeme informovat do 20. 9. 2023.

Postery:

Pokud máte zájem o prezentaci posteru, zašlete nám název a popis posteru v českém i anglickém jazyce s využitím příslušné šablony na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 10. 9. 2023. Postery lze připravit jak v českém, tak v anglickém jazyce. O přijetí Vašeho posteru Vás budeme informovat do 20. 9. 2023.

Rozměry posteru A0 (841 × 1 189 mm)

Pro všechny účastníky, včetně přednášejících, je povinná registrace na konferenci. Registrovat se můžete prostřednictvím formuláře zde nejpozději do 15. října 2023.

!!!Upozorňujeme, že konference bude nahrávána a záznam bude uveřejněn na youtube kanálu CENIA a bude dostupný na webových stránkách a facebookovém profilu CENIA a dalších médiích!!! Každý účastník svou účastí stvrzuje souhlas s pořízením záznamu a jeho následným užitím organizací CENIA.