Studie

Využití pozemní senzorové sítě pro kalibarci družicových dat dálkového průzkumu (studie)

Metodika k vyhodnocení nákladů a přínosů využití DPZ v resortu MŽP

Přehled stavu a možností využití DPZ v resortu MŽP