Specializované mapy s odborným obsahem

Vývoj krajinného pokryvu v letech 1990-2018 – Zemědělské plochy

Vývoj krajinného pokryvu v letech 1990-2018 – Urbanizovaná území

Vývoj krajinného pokryvu v letech 1990-2018 – Těžba a rekultivace 

Vývoj krajinného pokryvu v letech 1990-2018 – Lesy