Životní prostředí v České republice 1989–2004

Publikace hodnotí vývoj životního prostředí na území České republiky během porevolučních patnácti let a poukazuje na zásadní změnu stavu životního prostředí během tohoto období. Pro pochopení výchozího stavu na konci 80. let 20. století bylo nicméně nezbytné zařadit sledovanou problematiku do širších historických souvislostí.

Publikace je dostupná v české i anglické mutaci.