Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989

Publikace pojednává o vývoji hospodářství České republiky od „sametové revoluce“ do roku 2007 a o jeho vlivech na životní prostředí. Popisuje turbulentní období 90. let 20. století, během kterého docházelo ke zlepšování kvality vod, ovzduší, dále např. k zahájení sanací starých ekologických zátěží. Tento vývoj umožnily rozsáhlé společenské a ekonomické změny.

Publikace je dostupná v české a v anglické jazykové mutaci.