Indikátory zranitelnosti

Návrh indikátorové sady zranitelnosti ve vztahu ke změně klimatu byl zpracován v roce 2016 ve spolupráci CENIA a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v rámci přípravy Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. V roce 2017 byla CENIA pověřena prvotním vyhodnocením těchto 98 indikátorů zranitelnosti s referenčními daty k roku 2014, v roce 2019 CENIA indikátorovou sadu a její vyhodnocení aktualizovala pro data k roku 2017.

Souhrnná zpráva 2014

Vyhodnocení indikátorů 2014

Souhrnná zpráva 2017

Vyhodnocení indikátorů 2017