Indikátory zranitelnosti

Návrh indikátorové sady zranitelnosti na změnu klimatu byl zpracován ve spolupráci CENIA – Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v roce 2016 v rámci přípravy Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. V roce 2017 byla CENIA pověřena prvotním vyhodnocením těchto indikátorů s referenčními daty k roku 2014.

Publikace k dispozici zde

Publikace k dispozici zde