Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky CENIA, české informační agentury životního prostředí jsou navrženy a spravovány s ohledem na maximální přístupnost obsahu dle vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).