Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky CENIA, české informační agentury životního prostředí jsou navrženy a spravovány s ohledem na maximální přístupnost obsahu dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.