VaVI test test

stránka je ve výstavbě

CENIA se dlouhodobě věnuje vědecko-výzkumné činnosti, která zahrnuje oblast průřezového zkoumání životního prostředí z pohledu sociálních, ekonomických, edukativních i technických věd.
Výzkum CENIA je prioritně zaměřen na:
– vývoj metodik a postupů včetně vývoje analytických nástrojů v oblasti existujících informačních systémů o znečištění životního prostředí
– výzkum nových interakcí a vývoj metod hodnocení životního prostředí a socioekonomické sféry
– výzkum a vývoj postupů v zpracování, hodnocení a zobrazování dat o životním prostředí včetně dálkového průzkumu Země
– vývoj prostorově simulačních modelů a analytických nástrojů v oblasti životního prostředí a socioekonomické sféry.