Certifikované metodiky

Metodika vymezení urbánního území na základě klasifikace dat dálkového průzkumu Země

Metodika tématického mapování fenoménů životního prostředí metodami DPZ

Metodika tvorby stavových a změnových map vybraných tříd krajinného pokryvu 

Metodika určení silničních a železničních komunikací ležících v záplavovém území

Metodika tvorby kontextových scénářů pro oblast životního prostředí