Výzkum, vývoj a inovace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí má ve své zřizovací listině zakomponován syntetický výzkum v oblasti životního prostředí. V uplynulých letech byla role výzkumné resortní organizace spíše upozaděna ve prospěch hlavní a projektové činnosti. V návaznosti na schválení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace CENIA pro roky 2018–2022 proběhla v roce 2019 celková reorganizace agentury, v jejímž rámci byla nastavena dlouhodobá trajektorie, jak přispívat k syntetickému výzkumu v oblasti životního prostředí. Oblast výzkumu, vývoje a inovací tak začala být systematicky koordinována a samotná institucionální podpora je využívána k rovnoměrnému posouvání znalostí v celé řadě aktivně řešených agend, mezi něž patří adaptace na změnu klimatu, odpadové hospodářství, dálkový průzkum země, průmyslová ekologie, geoinformatika a rozvoj indikátorového hodnocení životního prostředí jako takové.

Výzkumná činnost v CENIA

Aktuální výzkumné úkoly

Výstupy z výzkumné činnosti

Odborné semináře

Webináře Copernicus

Rada pro výzkum, vývoj a inovace