Registrace EPD

Rolí CENIA v oblasti environmentálního prohlášení o produktu je především zveřejňování ověřených EPD na svých webových stránkách a poskytování informací o EPD.

Chcete zaregistrovat ověřené environmentální prohlášení o produktu?

Zašlete, prosím, vyplněnou žádost o registraci spolu s požadovanými přílohami poštou nebo elektronicky na adresu:

Česká informační agentura životního prostředí
Oddělení podpory společenské odpovědnosti
Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10

Datová schránka CENIA: wjxibvp

V případě dotazů použijte, prosím, aplikaci EnviHELP!