Zprávy o životním prostředí České republiky

Zpráva o životním prostředí České republiky je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a předkládána ke schválení vládě ČR a následně předkládána k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.

Zpráva o životním prostředí České republiky je komplexním dokumentem hodnotícím stav a vývoj životního prostředí včetně všech souvislostí na základě oficiálních resortních a mimoresortních dat. Zohledňuje hlavní aktuální témata životního prostředí, na které zodpovídá. Jedná se tak o dynamicky se vyvíjecí dokument, který je možné přizpůsobit aktuálním potřebám resortu životního prostředí.

Dotazy směřujte na hodnocenizp@cenia.cz

Zprávy o životním prostředí České republiky
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017

Pozn.: V letech 20062007 vznikl zároveň souhrn k příslušným Zprávám o životním prostředí ČR.

Report on the Environment of the Czech Republic
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017