Zpráva o životním prostředí České republiky

Zpráva o životním prostředí České republiky je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a předkládána ke schválení vládě ČR a následně předkládána k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.
Je komplexním dokumentem hodnotícím stav a vývoj životního prostředí včetně všech souvislostí na základě oficiálních resortních a mimoresortních dat. Zohledňuje hlavní aktuální témata životního prostředí, na které zodpovídá. Jedná se tak o dynamicky se vyvíjecí dokument, který je možné přizpůsobit aktuálním potřebám resortu životního prostředí.

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva (shrnutí) k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zprava k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde

Zpráva k dispozici zde




Zpráva o životním prostředí ČR je dostupná i v anglické verzi

Report available here

Report available here

Report (summary) available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here

Report available here