Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2014

Publikaci vydalo: Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání: 2015
Datum poslední aktualizace: 7.1.2016